Menu
Obec Sušice

Poplatky

Ceník poplatků od 1. 1. 2024

Ohlašovací povinnost poplatníka:

Poplatník nebo plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení, nevyloučí-li obec tuto povinnost v obecně závazné vyhlášce. V případě poplatku odváděného plátcem poplatku podává ohlášení pouze plátce poplatku.

V ohlášení poplatník nebo plátce uvede:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení poplatku.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Povinnost ohlásit údaj podle písm. a), b), c) nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě 15ti dnů, nárok  na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.

Formuláře k poplatkům

OHLÁŠENÍ POPLATKOVÉ POVINNOSTI ZE PSA

ODHLÁŠENÍ POPLATKOVÉ POVINNOSTI

čestné prohlášení - oznámení pobytu mimo bydliště

Ohlášení poplatku za odpad

Zánik poplatku za odpad

Místní poplatky:

Ze psů - za jednoho, za dalšího + 100 Kč

100 

místní poplatek za obecní systém odpadového hosodářství za osobu/rok

600

Vdova, vdovec, dítě do 6 let, studenti ubytovaní mimo přihlášení k pobytu,  sleva 200 Kč

400

Za užívání veřejného prostranství za každý i započaty m2 a každý i započaty den:

 

Za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje

10

Za umístění zařízení sloužících pro poskytovatele služeb

10

Za umístění reklamních zařízení

25

Za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí

10

Za umístění skládek

2

Za umístění reklamního zařízení – paušální částka

500/měsíc

Splatnost poplatků ze psů a odpadové hospodářství  do 30. 9. kalendářního roku.

Úhrada poplatků:

- hotově v pokladně obecního úřadu Pondělí a Středa od 7.00 do 17.00 hodin

- na účet obce, číslo účtu: 10620721/0100, Variabilní symbol: číslo popisné 

Platné obecné závazné vyhlášky k místním poplatkům

OZV obecní systém odpadového hospodářství

OZV o místním poplatku ze psů

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

OZVS č. 5-2019, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
1
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
1
23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3
1
4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Facebook

facebook

1344první písemná zmínka

631počet obyvatel

202nadmořská výška (m)

188katastrální výměra (ha)