Sušice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA 

Varování před mimořádnou událostí je realizováno pomocí sítě koncových prvků varování (KPV), kterými jsou sirény a místní informační systémy, případně improvizované prvky jako jsou ruční megafony apod.

 

Všeobecná výstraha

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund, a může být vyhlašován třikrát za sebou v asi tříminutových intervalech. Po akustickém tónu všeobecné výstrahy následuje tísňová informace (z "mluvících" sirén, ze sdělovacích prostředků, z vozidel IZS apod.) pro vyrozumění obyvatelstva, o jakou mimořádnou událost se jedná, a jak postupovat.

vseobecna.jpg

 

Požární poplach

Dalším signálem v České republice je "Požární poplach". Slouží ke svolání jednotek požární ochrany (nejedná se o varovný signál!). Vyhlašován je po dobu jedné minuty přerušovaným tónem (u elektronických napodobuje tón troubení trubkou " HÓ-ŘÍ ").

pozarnip.jpg

 

Zkouška sirén

Probíhá jednotně na území celé České republiky, a to zpravidla každou první středu v měsíci ve 12:00 hodin. Signál je spouštěn za účelem kontroly provozuschopnosti jednotlivých koncových prvků i celého systému JSVV. "Zkouška sirén" je trvalý tón po dobu 140 sekund. U elektronických sirén a místních informačních systémů je tón doplněn verbální informací, že proběhne či proběhla zkouška sirén.

zkouska.jpg

______________________________________________________________________________________

Co mám dělat, pokud uslyším VŠOBECNOU VÝSTRAHU ?

Jakmile uslyšíte tón "všeobecná výstraha", okamžitě se ukryjte v nejbližší budově, zavřete všechny dveře a okna (platí, i pokud cestujete vozidlem). Poté si zapněte televizi, rádio, internet, abyste zjistili informace o konkrétním druhu ohrožení, a o dalším postupu co dělat. Zbytečně netelefonujte na tísňové linky, došlo by k jejich přetížení!

Hlášení závad koncových prvků

V případě zjištění jakékoliv závady na koncovém prvku varování JSVV – siréně, rozhlasu (např. mechanické poškození, problémy s přívodem elektrické energie, nefunkční siréna vlivem úderu blesku atd.) nahlásí závadu starosta obce, popř. jím pověřená osoba, na KOPIS HZS Zlínského kraje. Při pravidelných akustických zkouškách koncových prvků JSVV se na KOPIS HZS Zlínského kraje hlásí pouze nefunkčnost koncového prvku. Při nahlášení je třeba dodržet následující postup:

Informace, které musí obsahovat hlášení o poruše:

- datum zjištění poruchy
- ohlašovatel, včetně telefonního kontaktu
- umístění koncového prvku (přesná adresa včetně čísla popisného, včetně okresu)
- typ koncového prvku varování (rotační siréna, elektronická siréna, rozhlas)
- stručný popis závady

Oznámení bude provedeno na jeden z uvedených kontaktů

                  telefonicky:  950 670 222
                  faxem:            950 670 299
                  emailem:       sireny@zlk.izscr.cz

______________________________________________________________________________________
Hasický záchranný sbor zlínského kraje vydal k tématu varování obyvatelstva jednoduchý leták, který je volně ke stažení na následujícím odkazu: