Sušice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Historie

Sušice jsou snad nejstarším sídlištěm nejen v okrese, nýbrž i v kraji. Svědčí o tom nález neumělého výrobku z nejstarší doby kamenné (asi 80 000 let př. Kr.), který byl učiněn 1934-35 na trati Kocovy. Je to jediný nález v tomto kraji.

Na starobylost obce lze také usuzovat z jejího názvu. Jména nejstarších obcí byla vesměs odvozena ze jmen jejich zakladatele nebo pána - podle Sucha Sušice.
Obec se prostírá v údolí Jankovického potoka mezi katastry obcí Traplice, Jalubí, Huštěnovice, Babice a Kudlovice. Sušice jsou malou obcí i katastr je menší - rozloha katastru je 189 ha.
Nadmořská výška je 202 m.

Datum založení Sušic na místě staroslovanského hradiště lze datovat do 1. pololetí 13. století, a to po založení Kudlovic a Traplic. Tyto dvě obce musely existovat dříve než Sušice. První písemnou zmínku lze doložit rokem 1344. Jitka, vdova po Rupertovi ze Sušic odkázala v tomto roce se souhlasem svých synů Dluhomila a Jaroslava lán v Sušicích velehradskému klášteru.

Zakladatel obce se jmenoval Such, byl zemanem a na místě hradiště si vybudoval tvrz. Měl i dvůr, aby měl být z čeho živ. Sušice byly od počátku samostatným statkem, měly svého pána v místě. Tento pán bydlel v tvrzi, jejíž existence byla archeologicky prokázána.

V roce 1375 se připomíná Dětřich ze Sušic, v roce 1464 tamější dvůr a mýto byly součástí buchlovského statku, v roce 1466 je měl v zástavě jan Mléčko ze Zástřizl.
Od roku 1613 patřily Sušice pánům z Rotálů.

Sušice byly přifařeny k farnímu kostelu ve Spytihněvi již ve 13. století. Tomuto kostelu patřilo celé území někdejší župy.

Zmínka o mlýně v Sušicích se uvádí r. 1603 jako mlýn panský. Kdy byl postaven není známo. Poslední mletí bylo v roce 1848. Poslední mlynář byl A. Vavříček.
Dvůr v Sušicích je tak starý, jak Sušice samy. První historická zmínka je z r. 1614, kdy byl dvůr přidělen Jiřímu Kuželovi ze Žeravic. Ke dvoru náležely louky, dále k sušickému dvoru byla přidělena část pozemků patřících k faře spytihněvské a půda opuštěná v třicetileté válce.

Prvním starostou obce byl mlynář Václav Klem (1850).
Když táhli Švédové r. 1643 z Koměříže na Hradiště za třicetileté války ve Vinohrádkách , tak jejich padlému generálu postavili u Sušic pomník, na němž je vytesáno: „EN SIGNUN GROCIS CHRISTI IN NOVO SPES PERENNIS VITAE FUNDATA ORMNE PAX ODSTUPTO" - Ejhle, znamení kříže, obnoven. Naděje nesmrtelná životem utvrzena. Zachovej mír, nezáviď!

V obci je kaple Panny Marie z r. 1886.
Obecní pečeť: vpravo vinařský nůž a vlevo hrozen.